Tony Bennett | #31218
REM | #60814
REM | #60812
Usher | #61062
Usher | #61061
Usher | #61060
Alicia Keys | #29682
Stevie Wonder | #29590
LL Cool J | #17555
Bon Jovi | #61544
Bon Jovi | #61543
Toby Keith | #28991
Outkast | #28970
Usher | #28926
Tammy Wynette | #19946